Medlemsinformation


www.bkhallandia.se

Abonnemang-, licens- och
medlemsavgift 2014/2015


Seniorer

140 kr för två timmars träning.
Höstens abonnemangsavgift är 2660 kr och vårens är 2520 kr.

Licens- och medlemsavgift uppgår till
875 kr.

Juniorer

100 kr för två timmars träning.

Licens- och medlemsavgift uppgår till
425 kr.

För ungdomarna gäller 30 kr per gång vid förskottsbetalning, annars 40 kr på plats i hallen. Träningstid är kl 17,00 till 18,00 på onsdag. Unga av båda könen är välkomna!

Höstens avgifter skall vara inbetalda
senast 31 augusti 2014 på plusgiro
287708-2